ഫാക്ടറി യോഗ്യത

എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ വികസനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന ചാലകശക്തിയാണ് ഇന്നൊവേഷൻ.ഷാൻഡോംഗ് മിനോൾട്ട ഫിറ്റ്‌നസ് എക്യുപ്‌മെൻ്റ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് "ഭാവി ഇപ്പോൾ വരട്ടെ" എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യാവസായിക ഘടനയെ തുടർച്ചയായി ക്രമീകരിച്ചു, സ്വതന്ത്രവും നിരന്തരവുമായ നവീകരണത്തിൻ്റെ വികസന പാത സ്വീകരിച്ചു, കൂടാതെ സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ മെച്ചപ്പെടുത്തി.

ഫാക്ടറി യോഗ്യത (2)
ഫാക്ടറി യോഗ്യത (5)
ഫാക്ടറി യോഗ്യത (1)

നിലവിൽ, മിനോൾട്ട ഫിറ്റ്‌നസിന് ശക്തമായ സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്തവും ഈ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വികസന ശേഷികളും ഉണ്ട്.മിനോൾട്ട ഫിറ്റ്‌നസിൻ്റെ ഇന്നൊവേഷൻ അവബോധം, മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കഴിവുകൾ, മാനേജ്‌മെൻ്റ് ലെവൽ എന്നിവയെ ഷാൻഡോംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് വളരെയധികം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും ദീർഘകാലവുമായ സംരംഭമാണെന്നും നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.2019 നവംബർ 28-ന്, ഷാൻഡോംഗ് മിനോൾട്ട ഫിറ്റ്‌നസ് എക്യുപ്‌മെൻ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് ഹൈടെക് എൻ്റർപ്രൈസസായി അനുമതി നൽകുകയും അതേ സമയം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഫാക്ടറി യോഗ്യത (3)
ഫാക്ടറി യോഗ്യത (1)

"ഹൃദയത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നവീകരിക്കാൻ കഴിയൂ, മത്സരിക്കുവാൻ കഴിയൂ" എന്ന കമ്പനിയുടെ ആശയം ഉപയോഗിച്ച്, മിനോൾട്ട ഫിറ്റ്‌നസ് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്നു, കൂടാതെ ഭൂരിഭാഗം ഉപയോക്താക്കൾക്കും മികച്ച വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും മെയിൻ്റനൻസ് സേവനങ്ങളും നൽകാനും കഴിയും.ഫിറ്റ്നസ് ഉപകരണ വ്യവസായത്തിൽ ഒരു നേതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഭൂരിഭാഗം ഉപയോക്താക്കളുമായി പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

2021 ഏപ്രിൽ 9-ന്, ഷാൻഡോംഗ് മിനോൾട്ട ഫിറ്റ്‌നസ് എക്യുപ്‌മെൻ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ക്വിംഗ്‌ഡാവോ ബ്ലൂ സീ ഇക്വിറ്റി ട്രേഡിംഗ് സെൻ്ററിൽ വിജയകരമായി ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

ക്വിംഗ്‌ദാവോ ബ്ലൂ സീ ഇക്വിറ്റി ട്രേഡിംഗ് സെൻ്ററിൻ്റെ നേതാവ്, ഡയറക്ടർ ഗാവോ, നിംഗ്‌ജിൻ കൗണ്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ലി. മിനോൾട്ട ഫിറ്റ്‌നസ് എക്യുപ്‌മെൻ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ലിൻ യോങ്‌ഫ ലിസ്റ്റിംഗ് ചടങ്ങിനെത്തി.ഷാങ്‌ഡോംഗ് മിനോൾട്ട ഫിറ്റ്‌നസ് എക്യുപ്‌മെൻ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് മൂലധന വിപണിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്‌പ്പ് നടത്തി.3 മുതൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ മൂന്നാം ബോർഡ് ലിസ്റ്റിംഗ് നേടുക എന്നതായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്.

ഫാക്ടറി യോഗ്യത (2)
ഫാക്ടറി യോഗ്യത (4)